Könyvelés

 

Adóbevallás, képviselet

 

   A lekönyvelt bizonylatok alapján elkészítjük egy adott időszak főkönyvi kivonatát, mérlegét és eredmény kimutatását. Az ezekhez tartozó adóbevallásokat, jelentési kötelezettségeket megtesszük az érintett hatóságok, hivatalok (NAV, ONYF, OEP, VPOP, önkormányzat) felé.

   Ellátjuk a könyvelt vállalkozás képviseletét a különféle hivatalokban, hatóságoknál
(NAV, ONYF, OEP, VPOP, önkormányzat) bankoknál, pályázatok esetén az erre hivatott szerveknél. Amennyiben igénylik megbízási szerződéssel egyéb feladatok elvégzését is ellátjuk.

   Amennyiben szükséges a jogi képviseletét is ellátjuk!
   Legyen az hatósági, bírósági ügy, vitás üzleti kérdés vagy esetleg bonyolult üzleti megállapodás nem marad magára. Már az ügy kezdetén igyekszünk reális képet adni a helyzetéről, tőlünk nem fog vetítő, ámító szövegeket hallani.

   Jogi ügyintézés, csak megbeszélt időpontban lehetséges. Tudjuk, hogy az Ön ideje legalább annyira drága, mint a miénk, ezért a megbeszélt időponttól Ön nem várakozik, hanem ügyet intéz!